Bærekraft - kjernen i alt vi gjør

Vi tar ansvar Fablia.no har som mål å ta et samfunnsmessig ansvar for hvordan miljøet og ikke minst menneskene rundt oss påvirkes av de beslutninger som blir tatt i firmaet. Samtidig er vi klare på at det er alltid noe som kan forbedres.

Del vår omsorg

Våre retningslinjer uttrykker vår holdning til menneskerettigheter, menneskers sikkerhet og helse samt nærmiljøet. Det gjelder alle produksjonssteder - nedenfor finner du et utdrag.

Ta vare på mennesker 

En del av våre adferdsregler sier at vi ikke vil gjøre forretninger med noen som bruker barnearbeid. Alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnyttelse. Vi ønsker at de skal få mulighet til utdannelse og ikke bli utsatt for noe som kan skade deres fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

Vi godtar heller ikke tvangsarbeid eller bruk av ulovlige begrensninger. Mennesker trenger rettferdige og tydelige kontrakter, og kroppsstraff, mental eller fysisk tvang eller noen form for overgrep eller ydmykelse av ansatte er selvfølgelig ikke tillatt.

Blant alle våre etiske standarder legger vi også vekt på å unngå engasjement i noen form for diskriminering på grunn av kjønn, religion, rase osv. Folk bør ansettes basert på deres arbeidsevner og ferdigheter.

Å ta vare på mennesker som er engasjert i produksjonen, betyr også å sikre et sunt arbeidsmiljø. Våre oppførselsregler dikterer passende sanitæranlegg, tilgang til drikkevann og et konstant fokus på arbeidernes sikkerhet.

Ta vare på miljøet

Vi ønsker at klimagassene skal reduseres til et minimum. Derfor forventer vi at våre produksjonssteder skal produsere i henhold til miljølover og med tanke på nærmiljøet. Produksjonsavfall må håndteres på en miljømessig god og sikker måte, og utslipp fra produksjon til det ytre miljøet må kontrolleres.
For å sikre at alle relevante miljølover blir oppfylt, lever vi opp til EU-direktivet REACH.

OEKO-TEX-verifisert

Vi bruker kun leverandører vi vet lever opp til de beste standardene. I tillegg til at alle våre produkter er Svanemerket, er de også OEKO-TEX-verifiserte. 

Produkter med OEKO-TEX-verifisering skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.  

Sengene og madrassene leveres med OEKO-TEX-merke – og fra deres nettside kan du validere at lisensen er gyldig, basert på et nummer på lappen på sengen eller madrassen din.

Kvalitet

Vi bruker etiske produksjonsprosesser og
bærekraftig produserte, Oeko-Tex®-sertifiserte materialer.

Vi henter din gamle seng!

Det å bli kvitt din gamle seng kan være et strev. Her er løsningen: for 800 kroner tar vi med din gamle seng når vi leverer den nye – enklere kan det ikke bli!

Svanemerket

Våre senger er svanemerket og produsert uten giftige materialer. Sunt for deg og dine men også for miljøet.

Tips en venn!

Verv en venn og begge får 25% rabatt ved neste kjøp.

Gjelder ikke produkter som er på kampanje.

100%

Etiske og bærekraftige produksjonsprosesser. Alle materialene vi bruker er nøye utvalgt og kommer fra etisk, sosialt og miljømessig ansvarlige europeiske leverandører.